Welcome to your test quiz

Nước nào ở châu Âu có tên gọi khác là "băng đảo"?

Là đảo quốc thuộc châu Âu, có thủ đô là Reykjavik. Với diện tích 103.000 km2 và dân số chỉ khoảng 337.000 người (theo Worldometers), là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới.