Múp là gì

Múp là gì? Tại sao con trai lại thích con gái múp?

Hiện tại có rất nhiều mỹ từ để chỉ thân hình của một cô gái, trong đó “múp” là một mỹ từ được sử dụng khá phổ…