CMO là gì, vai trò của CMO

CMO là gì? Vai trò của CMO trong doanh nghiệp

Trong việc tổ chức bộ máy doanh nghiệp, ngoài giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, chúng ta không thể không nhắc đến một vị trí…